Viscus-Konceptet- De tre faserna

Fas 1 – Tester

För att Viscus-Konceptet ska skräddarsys till ert företag, era mål och vilken väg ni vill ta för att nå målen behöver vi först göra olika tester. Under fas 1 väljer ni i samråd med kundansvarig olika testpaket inom hälsa, mentalitet, kondition, rörlighet, balans & stabilitet, styrka kost och fystester. Testerna görs också för att ni ska kunna nå målen på säkraste, mest effektiva och roligaste sätt. Det är först efter fas 1 som vi skräddarsyr träningen och behandlingarna mot målen utefter er nivå och ambitioner.

Fas 2 – Där det händer

Det är i detta steget det händer, nu börjar vägen mot era mål! Beroende på hur fas 1 har gått, vilka mål som ska uppnås kommer fas 2 skräddarsys för att passa er så bra som möjligt. Ni kommer kunna ta hjälp av personlig träning, parträning, small group training, gruppträning, fysioterapi, naprapati, massageterapi, akupunktur, kost & nutrition, föreläsningar, utbildningar, personlig coaching och bemanning av Viscus personal/tjänster för företag.

Fas 3 – Uppföljning

Dags för uppföljning, utvärdering, feedback och resultatrapportering. I detta sista steg kommer samma tester göras igen som gjordes i fas 1 för att vi ska kunna få mätbara resultat. Resultaten presenteras för er i en rapport samt för varje medarbetare så fort som möjligt efter sista testen. Beroende på ert upplägg för Viscus-Konceptet görs dessa tester allt från 6 veckor till 12 mån, vid en längre period görs alltid delmålstester för att se att vi närmar oss målen som tänkt. Efter fas 3 kan ni antingen välja att vara klara eller så börjar vi om i fas 1 igen, men nu på en helt ny nivå!

Ohälsan kostar 74 miljarder SEK 

Medarbetarnas dåliga kondition ger en förlust på 35 miljarder SEK årligen.

Ohälsan står för 27% av bolagens personalkostnader.
(36% av vinsten)

Sjukfrånvaron har ökat från 7,1 till 8,4 miljarder kr de senaste tre åren.

45% av företagens medarbetare har för dålig syreupptagningsförmåga för att orka en hel arbetsdag.