Personlig Coaching på Viscus

Du har redan alla de förmågor och styrkor som behövs för att skapa det du vill. Med en personlig coach från Viscus får du energi, glädje och smarta lösningar på dina utmaningar. Har du bara viljan har vi kunskapen, erfarenheten och inspirationen som gör att vi tillsammans kan skapa fantastiska resultat.

Coachningen sker i samtalsform där vi tillsammans skapar en målbild, jobbar igenom dina eventuella hinder och stärker dig. Tillsammans med oss kan du lita på dina egna förmågor och vi vägleder dig genom självutveckling.

Du kan kombinera coachningen med träning eller ha den helt fristående. Vår coacher hjälper dig med mentalträning för idrottare, mindset, holistisk coachning, målformulering. Vi går i grunden med dina problem och hjälper dig att uppnå dina mål. Det kan handla om att hitta balans i livet. Vi tittar på hur ditt förhållningssätt till saker som händer i ditt liv är och vi kan hjälpa dig med avspänning och stresshantering.

Kontakta gärna oss för en kostnadsfri konsultation där vi pratar mer om hur vi kan hjälpa dig och vilken typ av coachning som skulle passa för just dig.

Personliga coacher

Frågor och svar

Vad är Personlig coaching?

Nivåer

Personlig coach