D-HLR

Viscus har duktiga utbildare inom D-HLR som kan komma ut till ert företag eller grupp och utbilda er inom hjärt-lungräddning och hjärtstartare.

löpcoaching

Instruktörer

Frågor och svar

Varför ska man gå kurs inom D-HLR?
Vem som helst kan drabbas av plötsligt hjärtstopp, ung, gammal, familjemedlem, vän eller kollega. Se till att du är förberedd genom att lära dig att rädda liv. Varje år drabbas cirka 10 000 personer i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus, idag inleds HLR behandling på ungefär 4000 av dem drabbade och cirka 500 av dessa överlever. Detta tack vare att någon i närheten lärt sig hjärt- lungräddning. Påbörjas hjärt-lungräddning inom en minut och hjärtstartare inom 5 min kan 50-75% räddas till livet.
Vad är ett plötsligt hjärtstopp?
Plötsligt hjärtstopp innebär att hjärtats pumpförmåga av oväntad anledning upphör och inom några sekunder förlorar personen medvetande, puls och andning.

Vid ett hjärtstopp ökar risken för död med 10 procent för varje minut som går innan behandling startar. Det är med andra ord livsavgörande att omgivningen snabbt sätter igång hjärt-lungräddning inklusive hjärtstartare (defibrillator) i väntan på ambulansen.

Vid ett hjärtstopp drabbas hjärtat av olika anledning av ett elektriskt kaos och hjärtats muskler arbetar osykroniserat utan att kunna pumpa runt blod i kroppen (ventrikelflimmer). Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter.

Vad är Hjärt- och lungräddning (HLR)?
Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröst-/hjärt-kompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med mun mot mun-metoden gör inblåsningar och syresätter blodet som cirkuleras. Hjärt-lungräddning återstartar inte hjärtat utan för det behöver du en hjärtstartare / defibrillator.
Vad är en hjärtstartare/defibrillator?
Tyvärr är det inte som på film när hjälten utför hjärt- lungräddning och får hjärtat på sin hjältinna att börja slå igen. I verkligheten behövs det en hjärtstartare även kallad Automatisk Extern Defibrillator (AED) för att skapa reda i det elektriska kaos som råder i hjärtat . En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som, om det är nödvändigt, kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

I dag finns hjärtstartare i de allra flesta ambulanser, men också på många allmänna platser som järnvägsstationer, idrottsarenor, flygplatser och stora varuhus. De hjärtstartare som finns ute i samhället är halvautomatiska, är enkla att använda och det krävs inga medicinska förkunskaper.

I Sveriges hjärtstartarregister har du möjlighet att ta reda på var närmsta hjärtstartare finns om olyckan skulle vara framme, www.hjartstartarregistret.se

Kurser

Kurs i vuxen HLR och D-HLR
Vi erbjuder kurser för både privatpersoner och företag och vi kan med säkerhet säga att det är den bästa investeringen du/ni kan göra.

Kurserna består av både teori och praktik med en betoning på praktik. Den praktiska delen är längre då ni verkligen ska få öva på teknikerna i olika moment. Teknikträningen kompletteras med olika scenario, för att få en känsla för hur det kan gå till eller se ut i verkligheten. I slutet på kursen genomförs ett muntligt eller skriftligt test för att se att kursdeltagarna tagit till sig all information.

Vid ett kurstillfälle kan 2-10 personer delta, kurserna tar mellan 2-4 timmar och efter godkänd utbildning delas ett kompetenskort ut till alla deltagare. Ni kan få skräddarsydda paket just för er arbetsplats/miljö.

Vuxen HLR – kursinnehåll
 • Teori: hjärtstopp, hjärtats anatomi
 • L-ABC (vad och i vilken ordning man ska utföra räddningsarbete)
 • Medvetandekontroll
 • Andningskontroll
 • Stabilt sidoläge
 • Luftvägsstopp
 • HLR teknikträning och scenario
 • Genomgång av hjärtstartare
 • (Omhändertagande vid sår, fallskador, brännskador, allergiskchock. )
Vuxen D-HLR – kursinnehåll
 • Repetition av HLR kursen, med lite fördjupning i teorin
 • Användning av halvautomatisk defibrillator (hjärtstartare) på ett säkert och effektivt sätt
 • Förstå vikten av apparatkontroll och regelbunden träning
Vem är instruktören?
En instruktör i vuxen D-HLR är utbildad enligt riktlinjer från Svenska rådet för hjärt-lungräddning (HLR-rådet), för att få en kvalitetssäkring i form av standardisering, god kvalitet och regelbunden träning. Riktlinjerna i hjärt-lungräddning uppdateras var femte år och bygger på internationella riktlinjer från ILCOR (International Liasion Committee on Resusitation) och ERC (European Resuscitation Council). För att få reda på mer om HLR – rådets arbete, gå in på www.hlr.nu.