Naprapati

Naprapaten undersöker, diagnostiserar, behandlar och rehabiliterar skador, smärttillstånd och nedsatt funktions i rörelse- och stödjeorganen. Det innefattar leder, skelettet, muskler och andra mjukdelar som påverkar kroppens rörelse och funktion.

När samspelat mellan muskler, leder och nervsystemet inte fungerar optimalt uppstår ofta smärta som följd av den nedsatta funktionen. Vanliga tillstånd och symtom som en naprapat behandlar och hur de behandlas kan du läsa vidare om nedan. En naprapat arbetar både med akuta, subakuta och långvariga tillstånd hos individer i alla åldrar och aktivitetsnivå.

Frågor och svar

Vad är en naprapat?
En naprapat jobbar med manuella tekniker för att diagnostisera, behandla och rehabilitera skador, smärttillstånd och nedsatt funktion i rörelse- och stödjeorganan. Naprapater är idag den största yrkesgruppen i Sverige inom avancerad manuell medicin. Yrket kräver legitimation sedan 1994, vilket betyder att naprapater går under samma lagar och förordningar som finns för all hälso- och sjukvårdspersonal. För att få ansöka om att bli legitimerad naprapat krävs en 4-årig utbildning på Naprapathögskolan i Stockholm och ett års legitimationspraktik i sjukvården och hos legitimerad naprapat. Utbildningen har funnits sedan 1970 och idag är det omkring 1200 st naprapater i Sverige som är verksamma privat, i landsting eller på företag.
Hur går det till när jag kommer till en naprapat?
Vid första besöket hos en naprapat kommer naprapaten ställa flertalet frågor om din smärta och hur den har uppkommit. Det för att få en god förståelse för vad det är som har hänt samt försöka kartlägga orsaken till dina besvär. Naprapaten kommer också ställa andra frågor kring tidigare skador och sjukdomar för att kunna utesluta att dina besvär är orsakat av något annan mer allvarlig anledning. Naprapaten gör därefter en grundlig undersökning av ditt besvär för att ta reda på vad det är som gör ont och varför det gör ont. Allt detta för att då kunna ge dig den bästa behandlingen och rehabplanen. För naprapaten är det viktigt att patienten förstår orsaken til besvären för att själv vara delaktig i behandling och rehabilitering, för att minska risken att få tillbaka besvären.

En naprapat har mängder med behandlingsverktyg i sin vertygslåda. Ofta är det en kombination mellan olika behandlingsmetoder för att nå det bästa resultatet. En naprapat arbetar med lederna och de strukturer som sitter runt lederna. Självklar arbetar en naprapat även med mjukdelarna, dvs musklerna, eftersom det är musklerna som rör på leden och skapar stabilitet. Nedan ses en rad olika behandlingsmetoder en naprapat använder sig av:

o Ledmanipulation och ledmobiliseringmjukdelsbehandling

o Mjukdelsbehandling genom massage, idrottsmassage, triggerpunktsbehandling, stretching

o Medicinsk akupunktur och dry needling

o Rehabträning, funktionell träning, hållningskorrigering, ergnomiska råd

o Övriga behandlingsmetoder; TENS, nervmmobilisering, tejpning, rörelseanalys och löpanalys

Information inför ditt besök på Viscus Masthugget
Inför ditt första besök hos oss på Viscus ber vi dig att fylla i den hälsodeklaration du får via e-post i samband med bokningen. Det innebär att din naprapat är mer insatt i dina eventuella besvär och din medicinska bakgrund. Du hittar oss på Östra Sänkverksgatan 2 (närmaste spårvagnshållplats: Masthuggstorget). Utanför vår anläggning finns två parkeringsplatser som är gratis för dig som ska på behandling om dessa är upptagna finns en stor betalparkering precis utanför. Du går in till Viscus genom den brandgula dörren på kortsidan och väl där så slår du dig ner i en av fåtöljerna så kommer din terapeut och möter upp och på utsatt tid.
Information inför ditt besök på Astra Zeneca Mölndal
ENDAST FÖR ANSTÄLLDA PÅ ASTRA ZENECA.

Inför ditt första besök hos oss på Viscus ber vi dig att fylla i den hälsodeklaration du får via e-post i samband med bokningen. Det innebär att din naprapat är mer insatt i dina eventuella besvär och din medicinska bakgrund.

Du hittar oss på HE6. Utanför behandlingsrummen finns ett väntrum. Slå dig ner där så kommer din naprapat och möter upp dig på utsatt tid.

Information inför ditt besök på Astra Zeneca Södertälje
ENDAST FÖR ANSTÄLLDA PÅ ASTRA ZENECA (eller dig med medlemskap på Aktiverum är välkommen på behandling i Aktiverum).

Inför ditt första besök hos oss på Viscus ber vi dig att fylla i den hälsodeklaration du får via e-post i samband med bokningen. Det innebär att din naprapat är mer insatt i dina eventuella besvär och din medicinska bakgrund. Vi finns både i Gärtuna och Aktiverum.

Gärtuna

Vi finns i hälsocentret i Gärtuna. Vändligen slå dig ner i väntrummet så kommer din naprapat och hämtar dig på utsatt tid.

Snäckviken

Vi finns i Aktiverum på 4:de våningen vid konditionsmaskinerna. Där går du till vänster, så finns i rum”Alice”. Vänligen vänta utanför rummet så kommer din naprapat ut och möter upp dig på utsatt tid.

Information

Betalning
Du betalar för ditt besök med kort efter din behandling. Vid köp över 1500kr är faktura möjligt.

Nybesök 750 kr

Återbesök 650 kr

Helg besök 950 kr

Hur är jag klädd under mitt besök?
Kom i kläder samt underkläder du känner dig bekväm i. Under undersökning och behandling kommer du endast ha underkläder på dig.
Hur länge pågår ett besök?
Nybesök – 40- 50 minuter. Vid ett nybesök görs en noggrann undersökning för att utvärdera vilken behandling och rehabilitering som är bäst för dig.

Återbesök – 30- 40 minute, här vet din naprapat mer om dina besvär och kan därför börja behandla direkt om inget nytt har tillkommit. Om flertalet nya saker har tillkommit, eller att symtombilden har förändrats sedan ni sågs senast, kan naprapaten göra bedömningen att ytterligare undersökning krävs innan behandlingen kan påbörjas. Om det är mer än 6 månader sedan du var hos din naprapat ses det som ett nybesök då mycket kan ha hänt under tiden.

Naprapater

Göteborg

Södertälje