Viscus ABs integritetspolicy

Genom registrering av användarkonto hos Viscus AB (org nr 556790-8032) eller användandet av Viscus tjänster godkänner och samtycker kunden till denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Viscus AB, org nr 556790-8032, Östra Sänkverksgatan 2,. SE-413 27 Göteborg, är ansvariga för de personuppgifter vilka behandlas inom företagets tjänster.

Viscus strävar efter att alltid vara öppet med vilka uppgifter vi som företag samlar in om dig som kund och användare av våra digitala tjänster. De uppgifter vi behandlar om dig samlas i första hand alltid in från dig som kund. Vi kan dock komma att samla in vissa uppgifter automatiskt om hur du exempelvis använder våra digitala plattformar och Viscus tjänster. Vissa uppgifter registreras även löpande av din tränare eller terapeut allt eftersom du nyttjar Viscus tjänster.

Uppgifter vi samlar in från dig är:

– Namn
– Personnummer
– Adress
– Mailadress
– Födelsedatum
– Namn på närmsta anhörig (ICE)
– Telefon till närmsta anhörig (ICE)
– Betalningsinformation
– Profilbild
– Innehåll du väljer att dela i vårt sociala nätverk
– Uppgifter kring din livsstil, exempelvis matintag, sömn, träningsmål, smärtbild & sjukdomsbakgrund.

Uppgifter vi samlar in automatiskt/löpande är:

– Hur du använder vår mobila applikation och hemsida – Information om den enhet du använder för att ansluta till vår app och hemsida – Inställningar du väljer att göra medan du använder vår app och hemsida – Information om dina eventuella bokningar och besök hos Viscus – Information som samlas in medan du nyttjar Viscus tjänster, exempelvis hur din träning framskrider, eventuella smärttillstånd och hur du blivit behandlad.

Hur vi använder informationen

Viscus AB behandlar dina uppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan. Uppgifter kan även användas till andra ändamål, detta kommer dock alltid anges vid tidpunkten för eventuellt insamlande av uppgifter.

– För att kunna hantera och administrera ditt nyttjande av Viscus tjänster. – För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t.ex. avseende krav i bokföringslagen och krav på sammanhållen journalföring vid privat sjukvård). – För att hantera kundtjänstärenden kopplade till ditt nyttjande av Viscus tjänster. – Skicka nyhetsbrev och erbjudanden om du begärt det. – Ta fram statistiska data över hur vår samlade kundbas alternativt segment av vår kundbas köper och använder sig av Viscus tjänster. – Säkerställa att du som kund på ett säkert sätt kan nyttja Viscus tjänster. – För att kunna informera dig som kund om eventuella förändringar i våra villkor och policyer. – I Viscus app finns ett flertal sociala funktioner där du som kund kan integrera och kommunicera med Viscus andra kunder. Du som kund kan själv ställa in vilken information som du vill dela med dig av vi vårt nyhetsflöde i form av bokningar, köp, meddelanden, bilder etc. – För att kunna ge dig relevanta rekommendationer och erbjudanden om våra tjänster till dig som kund utefter ditt och andra kunders agerande. – Viscus eftersträvar alltid att vara den bästa leverantören inom träning och hälsa. Dina uppgifter kan därför användas som beslutsunderlag när vi utvecklar vår verksamhet för att den i ännu högre grad ska passa dina och våra andra kunders behov.

Särskilt om specifika uppgifter

Vissa uppgifter kan framstå som extra känsliga för vissa personer. Vi har därför nedan valt att förklara lite mer om syftet varför Viscus samlar in dessa om dig som kund.

Personnummer

Anledningen till varför Viscus i vissa fall efterfrågar personnummer när du ska nyttja Viscus tjänster är:

1. Vissa av de tjänster Viscus erbjuder faller inom privat sjukvård. Enligt lag har vi som företag ett krav att föra en sammanhållen journal när du exempelvis behandlas av våra naprapater vilket då även kräver personnummer på patienten.

2. Viscus avbokningsregler, som du som kund godkänner vid bokning, säger att du som kund har rätt att avboka en tid fram till 24 timmar innan bokad tid. I de fall en kund inte följer den regeln förbehåller sig Viscus rätten att fakturera för det uteblivna besöket. Då behövs i vissa fall personnummer för att utfärda fakturan.

3. I de fall du som kund önskar faktura för ett av dina köp behövs personnummer för att utfärda fakturan.

Viscus behandlar enbart ditt personnummer till ändamålen som nämns ovan. Om du som kund önskar radera ditt personnummer från våra register kommer Viscus alltid göra det så länge Viscus fortfarande kan uppfylla sina rättsliga förpliktelser.

Födelsedatum

Födelsedatum kan anges separat i Viscus app och är alltid frivilligt att uppge. Viscus kommer aldrig kräva att du som kund uppger det för att nyttja våra tjänster om detta inte faller inom anledningarna ovan om personnummer. Ditt födelsedatum samlas enbart in för att Viscus ska kunna skräddarsy erbjudanden till dig beroende på ditt födelsedatum samt gratulera dig på din födelsedag i de fall du valt att mottaga automatiserade mail från Viscus.

Namn och kontaktuppgifter till närmsta anhörig

Du som kund kan frivilligt ange uppgifter om din närmsta anhörig (eller annan person att kontakta i nödfall). Detta samlar vi in för att du som kund ska känna dig så trygg som möjligt att nyttja Viscus tjänster då du kan göra det med vetskap att vi har någon att kontakta om en olycka eller annat nödfall skulle ske.

Namn och kontaktuppgifter till närmsta anhörig

Du som kund kan frivilligt ange uppgifter om din närmsta anhörig (eller annan person att kontakta i nödfall). Detta samlar vi in för att du som kund ska känna dig så trygg som möjligt att nyttja Viscus tjänster då du kan göra det med vetskap att vi har någon att kontakta om en olycka eller annat nödfall skulle ske.

Betalningsuppgifter

Ibland kräver vissa köp som körs genom Viscus app att du som kund registrerar ett betal- eller kreditkort. Du som kund kan när som helst gå in och radera dina kortuppgifter genom användargränssnittet.

Profilbild

Viscus behandlar i vissa fall kunders profilbilder. Det är du som kund som själv väljer om du vill ladda upp en profilbild eller koppla din profil till din Facebookprofil.

Uppgifter om din livsstil & bakgrund

Om du nyttjar Viscus tjänster kommer vi vid vissa tillfällen efterfråga uppgifter om bland annat din livsstil, din tränings- och sjukdomsbakgrund samt nuvarande hälsotillstånd. Anledningarna till detta är flera men de främst övergripande anledningarna är att du som kund ska få den absolut bästa hjälpen när du nyttjar våra tjänster, att vi ska kunna säkerställa att exempelvis din träning utförs på ett säkert sätt samt är även detta information som våra terapeuter behöver för att behandla eventuella skador eller andra smärttillstånd.

För vissa av de tjänster Viscus erbjuder kräver lagen en sammanhållen journalföring vilket gör att vi löpande kommer samla in uppgifter om ditt hälsotillstånd och vilka behandlingar våra terapeuter har använt sig av då du i rollen som kund/patient nyttjat dessa tjänster.

Information kan delas

När du använder Viscus app och tjänster kan en del av dina uppgifter delas med andra.

Sociala funktioner i appen

I Viscus mobila applikation finns ett flertal sociala funktioner där dels du som användare aktivt kan välja att dela med dig av innehåll som kan innehålla personuppgifter och där en del uppgifter kan komma att delas automatiskt med andra användare genom det nyhetsflöde som finns i appen. De uppgifter som kan komma att delas automatiskt är bland annat men inte begränsat till information om dina bokningar, betygssättning och köp. Genom att ändra till ”private mode” under inställningar (Settings) väljer du att systemet inte automatiskt ska dela sådan information med övriga användare.

Information och uppgifter som du väljer att dela med dig av i nyhetsflödet är tillgängliga för alla användare av Viscus appen.

Uppgifter delas med tredje part

Viscus samarbetar med ett flertal andra parter för att bedriva vår verksamhet. Dessa parter kommer i vissa fall få tillgång till de uppgifter vi behandlar om dig för ett de ska kunna utföra de tjänster som krävs för att Viscus ska kunna utföra våra åtaganden mot dig som kund. Vid sådan hantering av personuppgifter iakttas givetvis hög säkerhet och sekretess. De parter Viscus delar dina personuppgifter med har enbart rätt att behandla dessa för Viscus räkning.

Viscus samarbetar och delar enbart uppgifter med parter som behandlar uppgifter i linje med EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation 2016/679).

Affärsöverlåtelse & myndigheter

Vissa myndigheter (exempelvis Skatteverket) kan komma att begära ut våra kunders uppgifter. I de fall kommer Viscus tillmötesgå myndigheternas begäran när det finns en rättslig grund för myndigheterna att komma med en sådan begäran.

I det fall delar eller hela av Viscus verksamhet överlåts till annan part i en affärsöverlåtelse kan Viscus komma att överföra dina personuppgifter till köparen av verksamheten.

Om cookies

På viscus.se använder vi cookies för att mäta, testa, anpassa och underlätta användningen av vår hemsida och tjänst. Cookies används av de flesta webbplatser idag. De sparas på din dator för att bland annat komma ihåg inställningar för att förenkla och förbättra din upplevelse.

Vi använder oss även av cookies för att förbättra vår webbplats genom att analysera användarnas beteende genom statistik som samlas in genom dessa. Detta gör vi genom tredjepartscookies som är: Google Analytics, Google Adwords, Facebook.

Lagring av uppgifter och säkerställande av säkerhet

Viscus kommer alltid göra sitt yttersta för att de uppgifter vi samlar in och behandlar på dig som kund lagras på ett säkert sätt. Viscus behandlar enbart dina personuppgifter under en rimlig tid efter det att Viscus syfte att göra så blivit inaktuellt.

Lagring

Viscus använder sig av ett flertal leverantörer som lagerför personuppgifter åt oss. De servrar vi, genom våra systemleverantörer, lagrar uppgifter på är belägna i EU/EES och USA.

Hur länge vi sparar uppgifter

Hur länge vi sparar och behandlar de personuppgifter vi samlat in beror främst på vad det är för uppgifter. I vissa fall kommer vi på grund av rättsliga förpliktelser behöva spara uppgifter under en period upp till tio år efter det att du slutat nyttja Viscus tjänster.

Andra uppgifter som enligt lag inte måste sparas under en bestämd period kommer sparas under en rimlig tid efter att du varit aktiv kund hos Viscus, aktivt använt dig av Viscus app och hemsida eller från den tidpunkten du lämnade personuppgifterna till Viscus.

Vissa uppgifter kan komma att sparas under en längre tid, trots att det inte finns något lagligt krav för Viscus att göra det, med anledning till att utveckla och förbättra verksamheten, hävda Viscus rätt i en rättslig tvist eller om andra avtalsrättsliga åtagande kräver att vi fortsätter behandla uppgifterna.

Anonymisering

I de fall personuppgifter sparas under en längre tid kommer Viscus i den mån det går anonymisera uppgifterna så att de inte längre kan kopplas till en fysisk eller juridisk person.

Innehåll du delat i Viscus mobila applikation

De uppgifter du valt att dela med dig av till andra användare av Viscus app kommer sparas även om du valt att inaktivera ditt konto. Syftet är att kunna säkerställa att vi fortfarande kan generera korrekta rapporter och statistik.

Kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte

Har du valt att mottaga automatiserade mail från Viscus och övriga mail som skickas ut i marknadsföringssyfte kommer dina kontaktuppgifter sparas till dess du väljer att inte längre mottaga dessa mail. Du kan när som helst avregistrera dig från vår maillista genom en avregistreringslänk du finner längst ner i varje mail som skickas ut i marknadsföringssyfte.

Kontaktuppgifter som Viscus samlat in genom att du uppgett dessa på ett av Viscus marknadsföringsevent, intresseanmälan via hemsidan, via mail eller på annat sett utryckt intresse för Viscus tjänster kommer sparas under en rimlig tid efter att du senast visat intresse för våra tjänster.

Kontrollera dina uppgifter och åtkomst till uppgifterna

Viscus lägger stor vikt i att du som kund och användare av våra system ska ha full åtkomst till och kontroll över dina personuppgifter som vi behandlar.

Åtkomst & uppdatering av personuppgifter

Behandlar Viscus dina personuppgifter har du alltid rätt att begära ut en kopia på de personuppgifter vi behandlar. Du kan själv få åtkomst till och se en stor del av de uppgifter vi har om dig genom din profil i Viscus app. Här kan du även uppdatera de uppgifter du redan har uppgett. Om du anser att vissa uppgifter är felaktiga där du inte själv har möjlighet att uppdatera dessa kan du kontakta Viscus genom kontaktuppgifterna nedan för att få dessa rättade.

Kontaktar du oss för åtkomst av dina personuppgifter kan det finnas situationer då vi inte helt kan uppfylla din begäran om det exempelvis även medför att vi skulle behöva lämna ut personuppgifter om någon annan. I de fall du bett oss dela dina personuppgifter med tredje part (exempelvis genom att installera tredje parts mobilapplikation) kommer du behöva kontakta tredje part för att begära åtkomst, ändra, radera eller begränsa behandling av dina personuppgifter.

Inaktivera konto & radera uppgifter

Om du har ett användarkonto i Viscus app kan du inaktivera ditt konto genom att kontakta Viscus genom kontaktuppgifterna nedan. Observera dock att inaktivering av ditt konto inte automatiskt raderar alla dina personuppgifter vi behandlar. Dina uppgifter kommer fortfarande vara tillgängliga för andra kontoinnehavare beroende på dina tidigare inställningar kring automatisk delning och vad du valt att dela med dig av på exempelvis nyhetsflödet.

Genom din profil i Viscus app kan du själv välja att radera vissa av de uppgifter vi samlat in. Vissa uppgifter du raderar kommer dock fortfarande sparas för att säkerställa att Viscus kan fullfölja rättsliga förpliktelser, fullfölja ekonomiska transaktion eller för att uppfylla andra avtalsrättsliga åtagande även om du tar bort dessa från din profil. För att säkerställa att alla, eller i alla fall så mycket som möjligt, av dina personuppgifter tas bort kontakta därför Viscus genom kontaktuppgifterna nedan.

Begränsa behandling av dina uppgifter

I vissa fall kan du be oss sluta samla in, lagra, använda oss av eller behandla dina personuppgifter om du anser att Viscus inte har rätt att göra det. Till exempel om du anser att ett användarkonto skapats i ditt namn utan ditt medgivande eller att du inte längre är en aktiv användare av kontot kan du begära att Viscus inte längre behandlar dina uppgifter i enlighet med denna integritetspolicy. När du gett oss samtycke att behandla dina personuppgifter kan du när som helst dra tillbaka det samtycket.

Välja att inte bli kontaktad

Du som aktiv eller gammal kund kan alltid välja i vilken utsträckning Viscus ska kontakta dig. Du kan när som helst avregistrera dig från den maillista som används för automatiserade mail i marknadsföringssyfte. Även om du väljer att avregistrera dig för mottagande av mail i marknadsföringssyfte så kommer du fortfarande mottaga bokningsbekräftelser, avbokningsbekräftelser och kvitton via mail. Du kan dock även avböja mottagandet av sådant via din profil i Viscus app.

Ändring av integritetspolicy

Viscus kan komma att ändra denna integritetspolicy. Ändringar kommer uppdateras på denna sida. Vid signifikanta uppdateringar kommer vi kommunicera detta genom mailen du uppgett vid registrering av ditt konto i Viscus mobilapplikation eller den mailadress vi har till er i våra övriga register (exempelvis kundregistret i vårt faktureringsprogram). Viscus kommer spara tidigare versioner av Integritetspolicyn för att du ska kunna begära ut en kopia av denna. Vi förordar alltid att gå in och granska eventuella ändringar av denna policy innan du använder Viscus app eller tjänster.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-20.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss angående åtkomst eller radering av dina personuppgifter eller om du har några andra frågor som rör denna integritetspolicy kan du kontakta Viscus via mailadressen info@viscus.se eller per telefon på nummer 031-18 27 12.