Hälsoprofil-
bedömning

En Hälsoprofilbedömning (HPB) är en samtalsmetod i vilken deltagaren möter en utbildad Hälsoprofilbedömare för ett medvetandegörande samtal kring deltagarens hälsa. Man går igenom ett antal på förhand besvarade frågor som rör deltagarens hälsa och livsstil.

löpcoaching

Hälsoprofilbedömare

Frågor och svar

Hur går en Hälsoprofilbedömning till?
En Hälsoprofilbedömning (HPB) är en samtalsmetod i vilken deltagaren möter en utbildad Hälsoprofilbedömare för ett medvetandegörande samtal kring deltagarens hälsa. Man går igenom ett antal på förhand besvarade frågor som rör deltagarens hälsa och livsstil. Diskussion kring deltagarens vikt och fysiska aktivitet ingår samt blodtrycksmätning och ett konditionstest på cykel. Det hela ska mynna ut i att deltagaren får en tydligare bild av den egna livsstilen, positivt som negativt, om något borde justeras och i så fall får man med sig några tips och idéer kring vad som bör göras och hur det ska genomföras.
Kan man göra Hälsoprofilbedömning i grupp?
En HPB ses kanske vid en första anblick som ett individorienterat verktyg men lämpar sig likväl på en större grupp för att på så vis kunna se gruppens totala hälsostatus. Denna totalbild kan sedan analyseras genom att ta fram statistik och genom det se vilka styrkor samt svagheter som finns inom gruppen och på så vis mer se var eventuella insatser bör ske för att på bästa sätt hjälpa gruppen uppnå en bättre hälsa.

Information

Hälsoprofilbedömning
En Hälsoprofilbedömning (HPB) är en samtalsmetod i vilken deltagaren möter en utbildad Hälsoprofilbedömare för ett medvetandegörande samtal kring deltagarens hälsa. Man går igenom ett antal på förhand besvarade frågor som rör deltagarens hälsa och livsstil. Diskussion kring deltagarens vikt och fysiska aktivitet ingår samt blodtrycksmätning och ett konditionstest på cykel*. Det hela ska mynna ut i att deltagaren får en tydligare bild av den egna livsstilen, positivt som negativt, om något borde justeras och i så fall får man med sig några tips och idéer kring vad som bör göras och hur det ska genomföras.

En HPB ses kanske vid en första anblick som ett individorienterat verktyg men lämpar sig likväl på en större grupp för att på så vis kunna se gruppens totala hälsostatus. Denna totalbild kan sedan analyseras genom att ta fram statistik och genom det se vilka styrkor samt svagheter som finns inom gruppen och på så vis mer se var eventuella insatser bör ske för att på bästa sätt hjälpa gruppen uppnå en bättre hälsa.