Laktattest

Laktattest är bland de smartaste du kan göra, eftersom du slipper gissa och chansa kring dina
intensitetsnivåer. Du kan träna mer faktabaserat med dina testresultat som referens efter
avslutat test. Vilket leder till att du kan effektivisera din träning utifrån dina testresultat.
Testet kommer ge svar på vart du har dina mjölksyratrösklar för din nuvarande form. Genom
testet får du även reda på vid vilken intensitet (pulsslag) som du tränar bäst och effektivast för
att få ut max av din träning för att kunna nå dina uppsatta mål. Bra hjälpmedel efter avslutat
test är att använda sig utav pulsklocka så du kan ställa in dina pulszoner och träna efter
resultatet från testet.

Varför ska man göra ett laktattest?
För att på bästa sätt kunna säkerställa att du genomför
träningen på rätt sätt och nivå utefter dina förutsättningar och nuvarande dagsform.

Genomförandet av laktattest:
Testet genomförs med stegrande intensitet i form av fyra
minuters intervaller. I slutet av varje intervall tar testledaren ett stick i fingret för att mäta
mjölksyrenivån (laktatnivån) i blodet. Man registrerar pulsen, upplevda ansträngning som
benämns i form av BORG-skalan och ditt faktiska laktatvärde som analyseras av testledaren.
Testet avslutas när testledaren har funnit dina mjölksyratrösklar.

Hur kan du nyttja resultaten?
Du får veta din nuvarande nivå och du kan förstå dina fysiska
förmågor bättre, dessutom hjälper de dig att få mer tydlighet i din träning genom att se vad du
behöver förbättra för att du ska nå dina mål. Har du en pulsklocka så kan du använda testet
genom att guida dig själv subjektivt genom att veta vilken träningszon som man ska träna i för
att optimera sin träning.

Related Posts

Integritetsinställningscenter