KIROPRAKTIK

Kiropraktiken är en del av den svenska hälso- och sjukvården. Det är en manuell behandlingsform som innefattar diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av funktionsstörningar och smärttillstånd i muskler, leder och nervsystem. Kiropraktorns främsta uppgift är att hitta orsaken bakom smärtan för att kunna behandla problematiken och förebygga att problemet återkommer. Vanliga åkommor som behandlas är ryggskott, käkledsbesvär, yrsel, axelbesvär, idrottsskador och nackspärr.

Kiropraktor

Frågor och svar

Exempel på tillstånd som behandlas med kiropraktik:
• Ryggvärk/ryggskott

• Nacksmärta

• Huvudvärk

• Bröstsmärtor/Bröstryggsmärta

• Bäcken-/ljumskbesvär

• Yrsel

• Ansikts-/käkledssmärta

• Smärttillstånd och/eller domningar/stickningar i armar och ben

• Stelhet och värk kring axlar och skuldror

• Idrottsskador

Vad är kiropraktisk behandling?
Under en behandling hos en kiropraktor undersöks patientens leder och muskler för att diagnostisera spänningar, ändrade rörelsemönster och eventuella skador.

Inom kiropraktiken finns flera olika behandlingstekniker. En kiropraktor använder sig vanligen av så kallad HVLA-manipulation, vilket är en behandlingsform som ökar rörelseförmågan och minskar patientens smärta.

En behandling hos en kiropraktor på Viscus innefattar alltid olika former av mjukdelsbehandling och rehabiliteringsträning.

Vad är HVLA-manipulation?
En HVLA-manipulation är en ledmanipulation som utförs med kontrollerad hastighet, rörelse och kraft för att öka rörligheten i leden. Detta i sin tur leder till förändrat rörelsemönster och minskad smärta. HVLA-manipulationen påverkar en leds funktion som i sin tur påverkar nervsystemet och därmed även muskulaturen.

Vad är det som låter vid en behandling?
Vid en HVLA-manipulation sker en snabb tryckförändring i leden som av patienten uppfattas som ett knak. Detta knak är alltså inga kotor som flyttas eller går sönder utan ett tryckförändringsfenomen som kallas kavitation.

En HVLA-manipulation är sällan smärtsam och många patienter blir förvånade av hur lite behandlingen känns. Däremot kan det göra tillfälligt ont vid mjukdelsbehandling av trötta och spända muskler.

Direkt efter behandlingen upplever vanligen patienten mindre smärta och ökad rörlighet kring problemområdet.

Är kiropraktisk behandling säker?
Kiropraktik är en mycket säker behandlingsmetod – när den utförs av Socialstyrelsens legitimerade kiropraktorer. Forskning har visat att allvarliga komplikationer i samband med kiropraktisk behandling är ytterst sällsynta. Som vid all verksam medicinsk behandling kan patienten få reaktioner på behandlingen. Vanligast är lokal ömhet i det området som behandlats. Undersökningar visar dock att dessa reaktioner är väldigt milda och snabbt övergående.
Vad betyder det att en kiropraktor är legitimerad av Socialstyrelsen?
En legitimerad kiropraktor är precis som läkare och annan vårdpersonal godkänd under socialstyrelsen och lyder under deras regelverk. Detta betyder att en kiropraktor endast får använda sig av den utbildning som är godkänd och bygger evidensbaserad forskning och godkänd beprövad erfarenhet.